stránky o mém košíkaření a jiných závislostech

 

04) Založení prutů do pevného dna

Fotonávod najdete na konci článku

Slovníček pojmů

Zavírka  = způsob ukončení osnov tak, aby se nerozpletly

Spodní zavírka, založení osnov  =  ukončení osnov v pevném dně - připevnění osnov ke dnu

Horní zavírka  = ukončení pletení košíku

Osnova, osnovový prut - prut obvykle kolmý ke dnu. Osnovami se obvykle neplete - slouží jako kostra košíku. Z osnovových prutů se plete zavírka (spodní a horní), při některých typech výpletu nejsou osnovy  ve stěně košíku vidět, při některých ano

Přístrč, přístrčka, pomocná osnova, zdvojení osnov -  prut přiložený k osnovovému prutu, přístrč  obvykle není provázána se dnem, slouží k posílení osnovy.

Oplétací prut  - prut, kterým pleteme okolo osnov

Osnovy slouží jako kostra pro výplet košíku. Pokud používáme stejnou tloušťku osnov a oplétacích prutů je vhodné na osnovy používat tužší Pedig, ten poznáme po namočení prutů (u přírodního pedigu - u barveného toto bohužel obvykle vidět není) mimo jiné i tak, že tužší pedig má po namočení tmavší barvu, než měkčí.

Často se také osnovy zdvojují či ztrojují a to jednak pro ztužení ale i pro bohatší zavírky a v neposlední řadě také jako estetická věc při vazbách, ve kterých jsou osnovy vidět - například plátnová vazba.

 

Jak má být dlouhý osnovový prut???

 

Osnova se skládá ze 3 částí,  jejichž délky je třeba sečíst:

1)     Spodní zavírka - založení prutu do pevného dna (obvykle cca 5cm)

2)     Výška košíku -  při nízkém ale hodně vypouklém, nebo nízkém a hodně širokém košíku musíme samozřejmě počítat s délkou celé ohnuté osnovy tak jak bude v košíku, nikoli  jen čistou výšku budoucího košíku, nebo ošatky! :)

3)     Délka nutná pro horní zavírku (na jednoduché zavírky postačí  cca 15-20 cm, složitější zavírky mohou vyžadovat i  45cm) Délka osnovového prutu je tedy variabilní a závisí zejména na zvolené horní zavírce.

 

A jedna rada  na závěr u délky osnov neplatí, že méně je více - je pravda, že při přehnaně velké délce osnov budete mít hodně „zbytkových" odstřižků, pro které možná nenajdete uplatnění nicméně je to pořád lepší varianta, než zjistit, že krásná a bohatá zavírka Vám nejde utáhnout, protože  ještě schopni ty camprdlíky co Vám zbyly ani pořádně chytit, natož  utahovat, v horším případě nepůjde udělat zvolená zavírka vůbec.

 

Spodní zavírka - založení prutů do pevného dna

1)     Nejjednodušším způsobem je provlečení jednoho prutu 2 dírkami - k tomu je ovšem potřeba dno se sudým počtem otvorů. Délka osnovového prutu je pak 2x výška košíku+2x horní zavírka + cca 2cm na provlečení dna.

2)     V některých případech nejsou dna provrtána skrz ale jsou v nich pouze „důlky" - obvykle například u polotovaru na krabičku na papírové kapesníčky - v tomto případě osnovy přilepíme do důlků pomocí kvalitního lepidla na dřevo. Před zahájením pletení necháme lepidlo řádně ztvrdnout, jinak hrozí vytržení /vyviklání osnovy při pletení.

 

3)     Klasická jednoduchá spodní zavírka nezávisí na počtu osnov (počtu dírek ve dně). Délka osnovového prutu pro část spodní zavírky je cca 4-5cm (obecně by tato vzdálenost měla být o něco delší než dvojnásobek vzdálenosti mezi dírkami dna).

 

Začínáme plést jakýmkoli prutem, který ohneme tak, že oběhne sousední prut horem (blíže k hraně dýnka) a následně se opře spodem o další prut v pořadí. Tedy nad jeden /pod jeden.

 

Takto postupujeme dokola ve směru oplétání

 

Poslední prut musíme zasunout pod první tak, aby byl kruh uzavřen - pro nadzvednuté si pomůžeme šídlem, nebo první prut trochu povystrčíme, aby šel pod něj poslední prut hladce zasunout. Příliš dlouhé pruty můžeme zastřihnout ale vždy dbáme na to, aby proutek zůstal opřený o druhý prut, jinak by se vysmekl.

 

Tento typ spodní zavírky používám nejčastěji

 

4)     Obdobou předcházející jednoduché spodní zavírky je její trochu složitější avšak pevnější varianta. Začíná se opět libovolným prutem.  Pod jeden/nad jeden/ pod jeden. Zavírka je pevnější a tak je vhodná pro velké koše, ve kterých budeme přenášet velmi těžké věci, je však vyšší a proto bude z pohledu z boku více vidět.

Zdvojení či ztrojení osnov - osnovy se založí jako obvykle tedy v každé dírce je jeden prut, následně se uplete několik řad opletku (například opletek dvěma nebo třemi) - takto upleteme cca 5 řad. Pomocí šídla si zvětšíme místo vedle stávající osnovy a následně vložíme příložnou osnovu.  Přikládáme vždy ze stejné strany, to znamená, pokud jsme dali přístrč k prvnímu prutu z leva, budeme ji u všech prutů přikládat zleva, jinak by nám vnikly nestejně velké mezery. V případě, že budeme dělat zavírku, pro kterou je potřeba jen jednoduchý osnovní prut pak je dobré si zapamatovat, na kterou stranu jsme pomocnou osnovu přikládali, protože je budeme před zavírkou vystřihávat, tak abychom nevystřihli pruty, které jsou svázané se dnem. J