stránky o mém košíkaření a jiných závislostech

 

13) Tažená zavírka

Tažená zavírka je vyšší a plošší - může zvýšit koš o cca 2-3 cm.


1) pleteme libovolnou osnovou PŘED JEDNU, ZA JEDNU,
2) a pokračujeme dál PŘED JEDNU, ZA JEDNU - osnova končí uvnitř koše
3) stejně pleteme další osnovy - na počátku pletení necvháváme záměrně volné místo, protože sem pak budeme zaplétat konec zavírky. Proto první zapletenou osnovu "neutahujte" a nechte její počátek cca 2cm nad okrajem koše.
4) po 4 zapletených osnovách se dostáváme ke finálnímu vzhledu zavírky - další zaplétané osnovy již utahujeme a pleteme tak, aby mezi osnovami nebyly zbytečné mezery
5) takto pokračujeme v pletení zavírky
6) dokud nám nezbudou poslední 3 osnovy
7) další osnovu pleteme stejně jako předchozí
8) její konec pak zasuneme do prostoru mezi prvními dvěma osnovami, kterými jsme pletli
9) nyní nám zbývají už jen 2 osnovy
10) další osnovy opět pleteme stejným způsobem - opatrně zaplétáme do počátku zavírky
11) nyní už jen utáhneme první osnovy tak, abychom vyrovnali konec a začátek a měli zavírku všude stejnou