stránky o mém košíkaření a jiných závislostech

 

14) Dvoupárová zavírka

Níže najdete návod na dvoupárovou zavírku.

Tato zavírka se obvykle plete z jednoduchých osnov. Na její provedení potřebujete cca 30 cm dlouhé osnovy.
Zahneme první osnovu "za jednu a ven"
Totéž uděláme s následující osnovou:
Nyní vezmeme první osnovu, kterou jsme pletli a dáme ji za další volnou osnovu:
K ní přiložíme první stojící osnovu - jinými slovy pokračujeme v pletení " za jednu a ven", vznikne nám tak první "pár" od kterého je název této zavírky odvozen:
Opět vezmeme první "ležící" osnovu a pleteme s ní za další volnou stojící osnovu:
Přiložéme k ní první stojící osnovu a vznikne nám tak druhý pár:
Ještě poznámka - při tvoření párů vždy dbejte na to, aby přiložený "stojící prut" byl vždy nahoře. V dalších fázích totiž vždy pleteme pouze s horním prutem z páru a tak je třeba, aby se nám neprohodily
Teď jsme se tedy dostali ke "standardnímu pletení" této zavírky. Pleteme vždy tak, že z páru co je nejvíce vlevo vezmeme horní prut a pleteme za první volnou (stojící) osnovu a následně k němu přiložíme první stojící osnovu.

Tedy vezmeme horní prut z páru nejvíce v levo a pleteme za první volnou osnovu takto:
A přiložíme první stojící osnovu:
A znovu zapleteme horní prut z páru nejvíce vlevo:
A znovu přiložíme první stojící osnovu. Takto pleteme stále dokola:
A teď si ukážeme jak zavírku ukončíme. Když se dostanete do fáze, kdy Vám zbývá poslední stojící osnova, tedy, když zavírka vypadá takto:
Vezmeme jako obvykle horní prut z prvního páru a zasuneme ho pod osnovu, se kterou jsme začínali - takto:
Zde totéž jen již "utažené":
A nyní k této osnově přiložíme poslení stojící osnovu:
Utáhneme a máme poslední dva páry, které musíme zaplést:
Opět tedy pleteme horním prutem prvního páru. Šídlo naznačuje kudy prut protáhneme:
A utáhneme:
Nyní nám zbývá zaplést poslední osnovu - tedy horní prut z posledního páru. Zde je to trošku náročnější poznat kam a pod kolik prutů máme vlastně ten poslední zaplést. Proto jsem Vám tento poslední krok nakreslila barevně - šipky ukazují kam dát poslední "zelený" prut.

Nejdříve při zaplétání prutu jdme MEZI dvěma již zapletenými pruty, při cestě ven POD všemi pruty.
Tím jsme dokončili tu část, která dala zavírce jméno. Další řady zavírky jsou již jednoduché a obdobné jako u jiných zavírek

Tedy přes dva a dovnitř:
Stále dokola
až nám zbydou poslední 2 pruty:
A sem zapleteme poslední 2 pruty:
A hotovo - není poznat, kde jsme začali:
Zavírku buď už můžeme ukončit a nebo pro bohatost ještě uděláme zámeček "přes dva a dolů".:
Stále dokola:
až nám zbydou poslední 2 osnovy
Takto zapleteme předposlední osnovu
a sem patří poslední osnova
No a pak už jen zastříhat a samozřejmě otestovat. :)