stránky o mém košíkaření a jiných závislostech

 

16) Zavírka Farah1

Tato zavírka vznika jako experiment - na košíku my zbyly velmi dlouhé osnovy a tak jsem vyzkoušela "co to udělá, když" - no a tento experiment jsem i nafotila - pokud se Vám tedy zavírka líbí a chcete si ji vyzkoušet, zde je návod.

Osnovy je třeba mít dlouhé cca 50-60cm.
První řada zavírky - "za 2 a ven"
Pokračujeme
Takto vypadá dokončená první řada zavírky:
Nyní provlečeme osnovy skrz opletek do vnitřku koše. Pomůžeme si šídlem, uděláme si dostatečnou mezeru a následně provlečeme. Dodržujte vždy stejnou vzdálenost (počet řad) od okraje. Místo pro první osnovu je v podstatě libovolné, u dalších pak dodržujte umístění vždy do další volné mezery.

Ještě rada pozor na místo, kde máte ukončený opletek - pokud pletete spirálově (klasický opletek 2ma 3mi, 4mi) pak v tomto místě dochází k přechodu z jedné řady na druhou. Pokud budete dávat osnovy vždy do stejné řady v místě ukončení opletku zjistíte, že jsou na jedné straně delší než na druhé.

Úplně se to obejít nedá, ale aby byl rozdíl ve skoku do jiné řady co nejmenší, dělejte ho právě v místě ukončení opletku. Tím, že jsou osnovy šikmo musíte odhadnout, které dvě odskočené o řadu budou vypadat nejméně nápadně.
Nyní osnovy provlečeme pod obloučky první řady. Stejně jako tomu bylo z vnější strany i z vnitřní vedeme osnovy šikmo.
Nyní opět pleteme "za 2 a ven" jako první řadu:
Nyní poslední krok - zasuneme osnovy dovnitř "přes tři" - pozor aby na vnitřní straně osnova vyšla "pod" šikmou částí" - je třeba pomoct si šídlem a připravit si dostatečné místo.
Až vám zbudou poslední tři osnovy doporučuji povystrčit si první tři - lépe pak uvidíte, kam poslední osnovy patří.
Nyní už jen utáhneme, ostříháme a ... hotovo.